BeeREM

App + Apk Download
107
 
BeeREM
 
App Store
 

App Details:

 • Version 1.0
 • Created & Sold by Phuc Nguyen
 • Released on September 2, 2017
 • File Size: 9 MB
 • Price: Free!
 • Age Rating: 4+
 • Categories: Business & Productivity
 

Description:

Ứng dụng quản lý bảng hàng sản phẩm bất động sản, tình trạng mở bán, giữ chỗ, đặt cọc, hợp đồng mua bán...
Giúp người quản lý phê duyệt nhanh chóng các phiếu cần duyệt
 
 

iPhone Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 

iPad Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 
 
Too few ratings for this version.