ISW MultiROM

App + Apk Download
7
 
ISW MultiROM
 
App Store
 

App Details:

 • Version 1.0
 • Created & Sold by DTP Online Corporation
 • Released on June 14, 2018
 • File Size: 35 MB
 • Price: Free!
 • Age Rating: 4+
 • Category Education
 

Description:

Ứng dụng Multi-Rom được sử dụng kèm theo giáo trình i-Learn Smart World dành cho học sinh Trung Học Cơ Sở. Học sinh có thể sử dụng ứng dụng tại nhà để ôn tập từ vựng và cấu trúc của bài học thông qua các bài tập tương tác và trò chơi vui nhộn.
Các bài tập tương tác và trò chơi vui nhộn giúp học sinh nhớ bài và phát triển kỹ năng tốt hơn, tạo hứng thú trong việc học tiếng Anh tại nhà.
Từ vựng và cấu trúc được viết theo từng bài học, chủ đề và trình độ phù hợp với từng đối tượng học sinh.
 
 

iPhone Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 

iPad Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 
 
Too few ratings for this version.