Khan Loyalty

App + Apk Download
15
 
Khan Loyalty
 
App Store
 

App Details:

 • Version 1.0.2
 • Created & Sold by Khan Bank
 • Released on July 27, 2018
 • File Size: 32 MB
 • Price: Free!
 • Age Rating: 4+
 • Categories: Finance & News
 

Description:

Та Khan Loyalty аппликейшнийг ашиглан ХААН Банкны картаараа хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх байгууллагуудын мэдээлэл болон ХААН Банкнаас зарлаж буй картын урамшууллын мэдээллийг цаг алдалгүй авах боломж бүрдлээ.

Хөнгөлөлттэй байгууллагуудын мэдээллийг:
• Өөрийн эзэмшиж буй картын төрлөөр харах
• Үйл ажиллагааны төрлөөр ангилан харах
• Байгууллагын нэрээр хайлт хийж хөнгөлөлтийн хувь, холбоо барих утасны дугаар болон нэмэлт тайлбар харах
• Утасны тань байршил тогтоогч асаалттай үед ойр байгаа байгууллагуудыг хайх, харах
• Google map дээр байршлаар харах, хайлт хийх
• Сошиал хаягийн холбоосоор орж мэдээлэл авах
• Утасны дугаар хэсэгт дарж шууд залгах гэх мэт хэрэглэхэд хялбар олон боломжуудтай.

Khan Loyalty Аппликейшн таныг илүү их урамшуулалд хөтлөнө.

This application gives you the opportunity to view a list of merchants offering discounts when you use a Khan Bank card and updates on the latest card rewards launched by Khan Bank.

The application includes many user-friendly features and allows you to:

• Filter by discount cards you hold
• Filter by merchant categories
• Search by merchant name and views loyalty discounts, contact information, and details
• Search for nearby merchants when your location data is on
• Search for merchants on Google Maps
• Click direct links to merchant social media pages
• Make direct calls to merchants etc.

Khan Loyalty application helps you make the most of discounts.
 

Release Notes:

- Fixed offline data showing issue
- Fixed category section UI
- Fixed list ordering
- Added international card loyalty service
- Added card ordering possibility
- Empty categories are hidden
 
 

iPhone Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 

iPad Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 
 
Too few ratings for this version.