Mưu Kế Hay

App + Apk Download
23
 
Mưu Kế Hay
 
App Store
 

App Details:

 • Version 1.0.1
 • Created & Sold by Nguyen Dinh Anh
 • Released on September 8, 2018
 • File Size: 24 MB
 • Price: Free!
 • Age Rating: 4+
 • Categories: Reference & Books
 

Description:

Mưu Kế Hay là sự khôn khéo để thủ thắng của nhà quân sự nhà ngoại giao, nhưng lại không thể quy định trước một cách máy móc. Phàm trước khi khai chiến, đoán được thắng là do tính toán đầy đủ. Trước khi khai chiến mà đoán không thắng là do tính toán không chu đáo. Tính nhiều hơn tính ít, huống hồ không tính toán gì. Quan sát đủ các mặt đó, ai thắng ai bại có thể đoán trước được.

Ngày xưa, những kẻ bày mưu định kế cho các bậc vua chúa gọi là mưu sĩ. Trong chiến tranh giữa các nước, mưu sĩ bên nào tài giỏi hơn, bên ấy tất sẽ chiến thắng.

Mưu Kế Hay cho bạn biết tài ăn nói, khéo léo giao tiếp, thuyết khách, khả năng thuyết phục của những nhà ngoại giao, quân sư nổi tiếng tại nhiều triều đại khác nhau. Từ đó để lại thanh danh hiển hách cho người đời sau ngưỡng mộ, khâm phục và học hỏi theo.

Nếu bạn là một người ưa thích tính toán mưu kế thì chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua ứng dụng Mưu Kế Hay của chúng tôi.
 

Release Notes:

- Hiện căn lề đều 2 bên nội dung
 
 

iPhone Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 

iPad Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 
 
Too few ratings for this version.