SLOVAKCARD

App + Apk Download
34
 
SLOVAKCARD
 
App Store
 

App Details:

 • Version 1.0
 • Created & Sold by Patrik Mondok
 • Released on July 28, 2018
 • File Size: 34 MB
 • Price: Free!
 • Age Rating: 4+
 • Category Travel
 

Description:

In your mobile application you can find sections Benefits, Accommodation, Tips for a trip, About Card and Loyalty Program.
In the Benefits section, you can find all the partners who have some advantage on their device. All you need is just to have a Slovakcard with you or have a SLOVAKCARD application downloaded on your mobile phone where you are registered as the owner of the Slovakcard, and you can identify yourself with a card when paying with our partner. All places where you can get the benefit are marked in a visible place with the SLOVAKCARD sticker with a unique QR code, which you can use in our loyalty program.
In the accommodation section, you can easily find the right accommodation by region, category and other requirements. This way you will find out if they have free properties and get a contact to the accommodation provider.
In the tips for a trip section, you will learn about many places in which you are right now, and they are definitely worth of seeing.
In the About card section, you get information about the card Slovakcard. Slovakcard is a nationwide benefit card with a barcode and a unique number. It allows the owner to take advantage of the services offered by its partners, mainly in the field of tourism, gastronomic and accommodation facilities, sports facilities, etc. All partners providing benefits are contractual partners of SLOVAKCARD s.r.o. which is the card issuer. The current list of benefits can be always found at www.slovakcard.sk or in the SLOVAKCARD mobile application. 
The Loyalty Program section provides information on the loyalty program's functioning at SLOVAKCARD s.r.o.
GPS navigation in all sections is a matter of course and it will bring you to your chosen destination whether you are going to eat, to check in or to visit a historical monument.

V mobilnej aplikácii nájdete sekcie Výhody, Ubytovanie, Tipy na výlet, O karte a Vernostný program.
V sekcii Výhody môžete nájsť všetkých partnerov, ktorý Vám vo svojom zariadení poskytnutú nejakú výhodu. Stačí, že máte so sebou vašu kartu Slovakcard, alebo máte v mobilnom telefóne stiahnutú aplikáciu SLOVAKCARD a ste v nej zaregistrovaný ako majiteľ karty Slovakcard a preukážete sa ňou pri platení u nášho zmluvného partnera. Všetky miesta, na ktorých získate výhodu sú označené na viditeľnom mieste nálepkou SLOVAKCARD s jedinečným QR kódom, čo zase môžete využiť v rámci vernostného programu našej spoločnosti.
V sekcii Ubytovanie si veľmi jednoducho vyhľadáte podľa regiónu, kategórie a ďalších svojich požiadaviek pre vás vhodné ubytovacie zariadenie. Dozviete sa, či majú voľný termín a získate kontakt na ubytovateľa.
V sekcii tipy na výlet sa dozviete o mnohých miestach v regióne, v ktorom sa práve nachádzate, ktoré sa  určite oplatí navštíviť.
V sekcii O karte získate informácie, čo je karta Slovakcard. Slovakcard je celoslovenská karta výhod s čiarovým kódom a unikátnym číslom, ktorá umožňuje jej majiteľovi čerpať výhody v rámci ponuky služieb jej partnerov hlavne z oblasti cestovného ruchu, gastronomických a ubytovacích zariadení, športovísk a pod.. Všetci partneri poskytujúci výhody sú zmluvnými partnermi spoločnosti SLOVAKCARD s.r.o., ktorá kartu Slovakcard vydáva. Aktuálny zoznam výhod nájdete na www.slovakcard.sk, alebo v mobilnej aplikácii SLOVAKCARD.
V sekcii Vernostný program sú informácie o fungovaní vernostného programu spoločnosti SLOVAKCARD s.r.o.
Samozrejmosťou vo všetkých sekciách je aj GPS navigácia, ktorá vás dovedie na miesto, ktoré ste si vybrali, či už sa idete niekde najesť, ubytovať alebo navštíviť nejakú historickú pamiatku.
 
 

iPhone Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 
 
Too few ratings for this version.