SMART42 Driver

App + Apk Download
24
 
SMART42 Driver
 
App Store
 

App Details:

 • Version 1.1.0
 • Created by Digital Native
 • Sold by Min gu Cha
 • Released on June 1, 2018
 • File Size: 45 MB
 • Price: Free!
 • Age Rating: 4+
 • Categories: Travel & Utilities
 

Description:

- Mỗi tài xế là một tài khoản chịu sự quản lý từ Trung Tâm Điều Phối của Taxi42
- Tiếp nhận và xử lý cuộc gọi khách hàng một cách nhanh chóng
Biết được vị trí chính xác của khách hàng
Rõ ràng giá cước thu đúng theo số tiền trên Ứng dụng
 

Release Notes:

- Bug fixed ( sometimes cannot show login view)
 
 

iPhone Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 

iPad Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 
 
Too few ratings for this version.