SMART42

App + Apk Download
40
 
SMART42
 
App Store
 

App Details:

 • Version 1.0.9
 • Created by Digital Native
 • Sold by Min gu Cha
 • Released on May 28, 2018
 • File Size: 46 MB
 • Price: Free!
 • Age Rating: 4+
 • Categories: Travel & Utilities
 

Description:

- Không tốn thời gian đăng nhập tài khoản
- Mở ứng dụng và gọi xe ngay lập tức
Thông báo có xe kèm theo thông tin xe , thông tin tài xế.
Biết rõ giá cước trước khi lên xe
Đánh giá tài xế gửi phản hồi về trung tâm điều phối
 

Release Notes:

add Call car type Button
add Taxi , Bus, Truck icon.
 
 

iPhone Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 

iPad Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 
 
Too few ratings for this version.