SMART42

App + Apk Download
55
 
SMART42
 
App Store
 

App Details:

 • Version 1.1.0
 • Created by Digital Native
 • Sold by Min gu Cha
 • Released on May 28, 2018
 • File Size: 46 MB
 • Price: Free!
 • Age Rating: 4+
 • Categories: Travel & Utilities
 

Description:

- Không tốn thời gian đăng nhập tài khoản
- Mở ứng dụng và gọi xe ngay lập tức
Thông báo có xe kèm theo thông tin xe , thông tin tài xế.
Biết rõ giá cước trước khi lên xe
Đánh giá tài xế gửi phản hồi về trung tâm điều phối
 

Release Notes:

- call type icon change (add text description)
- some bug fixed
 
 

iPhone Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 

iPad Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 
 
Too few ratings for this version.