Tanthanh

App + Apk Download
21
 
Tanthanh
 
App Store
 

App Details:

  • Version 1.0
  • Created & Sold by Thao Nguyen Ngoc
  • Released on September 25, 2018
  • File Size: 6 MB
  • Price: Free!
  • Age Rating: 4+
  • Category Utilities
 

Description:

Ứng dụng Tanthanh cung cấp các công cụ giúp quản lý hàng hóa, theo dõi doanh thu nhanh chóng, hiệu quả. Đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận.
 
 

iPhone Screenshots:

  • Screenshot
  • Screenshot
  • Screenshot
 
 
Too few ratings for this version.