Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học LHU

App + Apk Download
58
 
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học LHU
 
App Store
 

App Details:

 • Version 1.3.0
 • Created & Sold by Nguyen Vinh
 • Released on August 30, 2017
 • File Size: 54 MB
 • Price: Free!
 • Age Rating: 4+
 • Categories: Education & News
 

Description:

Cập nhật thông tin từ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
- Xem lịch khai giảng các khóa học.
- Tra cứu lịch học.
- Tra cứu lịch thi.
- Tra cứu phòng thi.
- Tra cứu điểm thi.
...
 

Release Notes:

Sửa một số lỗi.
 
 

iPhone Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 
 
Too few ratings for this version.