ZoVip OTP

App + Apk Download
42
 
ZoVip OTP
 
App Store
 

App Details:

 • Version 1.0
 • Created & Sold by Phu Nguyen
 • Released on June 19, 2018
 • File Size: 39 MB
 • Price: Free!
 • Age Rating: 4+
 • Category Utilities
 

Description:

ZoVip OTP là ứng dụng cung cấp mã OTP cho cổng game ZoVip Club
Sử dụng ứng dụng để lấy mã OTP (Mã được sinh theo thời gian và không trùng lặp) sử dụng cho các tính năng phải sử dụng mã OTP nâng cao an toàn chính xác và nhanh chóng và miễn phí.

Các tính năng của ứng dụng ZoVip OTP:
- Tạo mã OTP sử dụng cho các tính năng cần phải dùng mã OTP
- Sau khi thiếp lập tài khoản trên ứng dụng, sẽ không cần phải kết nối internet
- Cho phép quản lý 5 tài khoản đồng thời
 
 

iPhone Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 

iPad Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 
 
Too few ratings for this version.